Dr. Németh Jenő gyülekezeti felügyelő

Dr. Németh Jenő gyülekezeti felügyelő

Dr. Németh Jenő, nyugalmazott háziorvos vagyok, gyülekezetünk egyik felügyelője. 1986-ban kerültem munkakörömből kifolyólag Nádasdra. Három cikluson át voltam presbiter, a legutóbbi választáson pedig felügyelővé választottak. Bár földi útunk végét ember nem tudhatja, orvosként úgy érzem, egészségi állapotom alapján ezt a ciklust remélhetően végig tudom szolgálni.

2015-ben befejeződött templomunk felújítása, melyet Szemerei János püspök úr szentelt fel. Úgy gondolom, jelenleg hitéletünk megújítása, megerősítése a legfontosabb feladatunk. Rohanó világunkban az emberi kapcsolatok meggyengültek, felszínessé váltak. 50-60 évre visszamenőleg ezt saját tapasztalatom alapján is így látom. Jelenleg az emberek egymás közti kapcsolatában a legnagyobb hiánycikk: a szeretet. Erről a nagy orosz író Dosztojevszkij így vélekedik: a szeretet Isten adománya,benne van a mindenségben, minden egyes homokszemcsében is. Ezt szeretnénk mindannyian beleplántálni a fiatal nemzedékbe. Célunk eléréséhez különféle programokat szervezünk és vannak állandó alkalmaink is (baba-mama kör, ifjúsági kör, igemorzsák).

Bízom benne, hogy apró lépésekkel mindig kicsit előbbre jutunk, hiszen a fiatalság minden életkorban a jövő letéteményese is.
Adja Isten, hogy így legyen!