Templom és gyülekezeti ház felújítása

Készült Magyarország Kormánya támogatásával

Projektazonosító száma: EGYH-KCP-14-P-0029

Kedvezményezett neve: Nádasdi Evangélikus Egyházközség

Támogatott tevékenység: Templom és gyülekezeti ház felújítása

Támogatás összege: 15.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósításának időszaka: 2014.01.01. -2015. 05. 31.

A Nádasdi Evangélikus Egyházközség önállóságának 65. évében templomunk szentelésének 60. évfordulóját ünnepelhettük. Isten iránti hála és öröm tölti el szívünket, hogy erre a kerek jubileumra méltóképpen készülhettünk, megszépítve és megújítva Isten nádasdi hajlékát.

Sok-sok kudarc és sikertelen pályázat után 2014-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma (17 millió forint) és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (8 millió forint), valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház (3,2 millió forint), a Nyugati-(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület (1 millió forint), továbbá egyéni és gyülekezeti adományok (közel 1,5 millió forint) támogatásával remélhettük azt, hogy megvalósul az, amire olyan régóta vágytunk.

Az Alternatív Energia Centrum által készített terveket 2014. december közepén nyújthattuk be az Építési Hatóságnak, az építési engedélyt a karácsonyi ünnepek múltával, január elején meg is kaptuk. Párhuzamosan zajlott a közbeszerzési eljárás, amellyel Dr. Újvári Sándor ügyvédet bíztuk meg. A legjobb árajánlattal a Dancsecs Építőipari és Szolgáltató Kft. nyerte el a beruházást. A tél közepe, az időjárás várható viszontagságai némi aggodalommal töltöttek el bennünket, de Isten kegyelméből a 2015. február 25-én elkezdődött munkálatok április végére befejeződhettek. Az épület bámulatos átváltozása, mely napról napra szembetűnő volt, csodálattal teli várakozással töltött el bennünket. Örömben az üröm, hogy a beruházás során felmerültek olyan nem tervezett munkálatok, melyek nélkül azonban nem lehetett volna teljes a felújítás. Így a templom, lelkészlakás/Diakóniai Központ valamint a kézműves műhely, raktár és garázsépület kialakítási és felújítási munkálatainak összköltségvetése elérte a 40 millió forintot.

Ebből az összegből megtörtént az épület teljes hőszigetelése, színezése, nyílászáróinak cseréje, a héjazat teljes, a tetőlécek és gerendák részleges cseréje. Új ereszcsatornát kapott az épület, továbbá megtörtént a templom aljzatának hő- és vízszigetelése, falainak injektálásos vízszigetelése, burkolat cseréje, fűtéskorszerűsítés és villamos hálózat cseréje és fejlesztése, álmennyezet elhelyezése, festése. A nem használt épületrészekből kialakításra került egy kézműves műhely, a harangláb beépítésével együtt összesen 50 m2-es alapterületen, valamint hozzátoldottunk az épülethez egy raktárhelyiséget és egy kocsibejárót.

Tudjuk, hogy „ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők” (Zsoltárok 127,1), ezért kérjük gondviselő Atyánkat, építse tovább közösségünket, növelje hitünket, szeretetünket! Legyünk méltók az Ő nevéhez, hajlékát pedig töltse be hívei hálaadó énekének hangja!

Emberi Erőforrások Minisztériuma