Böjti egoharcok – ki lesz a győztes? – 2019. március

Böjti egoharcok – ki lesz a győztes? – 2019. március

Jézus lement Kapernaumba, és tanította őket, ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. Volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott: Mi közünk hozzád Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Jézus azonban ráparancsolt: Némulj el, és menj ki belőle! (Lukács 4,31-37)

Szavak. Bár szóval lehet ölni és felemelni is, szavaink folyamatosan veszítenek súlyukból. Azért, mert egyre többet fecsegünk, és keveset érzünk. Sokat ítélkezünk, és keveset szeretünk. Sokat magyarázkodunk, és kevésbé fogadjuk el magunkat és a dolgokat is olyannak, amilyen. Sokszor értjük a szavakat, de azok nem hoznak változást az életünkbe, mert a szívünket hidegen hagyja. Jézus szava viszont mindig a szívünk közepébe hatol és ott gyógyít, hoz változást, ahol arra nagy szükségünk van. Ezért döbbennek le a tanítványok.

Vajon ebben a böjti időben nem lenne érdemes kicsit a szavainkkal böjtölni? Csacsogás helyett befele figyelni?

Álmélkodtak, mert szavának hatalma volt. Ez a szó, hogy álmélkodik, csodálkozik, nem adja vissza, amit tanítványai éreztek. Ijedséggel vegyes döbbenet lesz úrrá rajtuk. A szó, hogy álmélkodik, ezért azt is jelenti, hogy kiüt. Jézus akkora hatással volt rájuk, ami az addigi összes elképzelésüket Istenről, hitről, gyógyulásról, életről teljesen „kiütötte” és valami egészen mást sejtettek meg, ami első hallásra akár ijesztő is lehet. Mint amikor sziklaszilárdak vagyunk egy állításban, amire az életünket alapoztuk és az egyszer csak megdől. Összeomlik. A szívük közepében, a zsigereikben olyasmit éreztek meg, hogy most végre… Most végre érzem, hogy ezek a szavak felszabadítanak. Most végre érzem, hogy ezek a szavak képessé tesznek meglátnom azt a lehetőséget, amit Jézus kínál. Most végre változhat az életem, tisztán látok és érzek. Jézus szavai képességet, lehetőséget, szabadságot adnak!

Vajon van-e tapasztalatunk arról, amikor egy szó, egy mondat szíven talált és életváltozást hozott számunkra?

Ördögi lélek? Először is tisztáznunk kell, hogy az ördög, nem egy patás, piros kis szörny, nem egy lerajzolható lény, mint a mesében. Az ördög mindaz, ami negatív erő, negatív irányultság. Mindazt ördöginek nevezhetjük, ami lehúz, tompít, szétszór, ami félelem bennünk, ami aggódás és szorongás, ami csak a rosszra fókuszál. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy ez az erő nem kívülről támad ránk, hanem bennünk van. És azt súgja, hogy mi közöm hozzád, Názáreti? Mi közöm Istenhez? Tehát eltávolít Istentől, mert ez a célja, sőt benne a pusztítót látja! („azért jöttél, hogy elpusztíts”) Ezek az emberek mondják azt, hogy ha Isten van, csakis gonosz lehet. De ez nem így van.

Identitásunk két eleme a hamis én, és az isteni én. Amikor magunkat vizsgáljuk (ha vagyunk olyan bátrak), a felszínen előbb a hamis egónkkal találkozunk. Onnan ismerjük fel, hogy ez szüntelenül védekezik, magyarázkodik; félelem vezérli; külső megerősítésre vár, nem tud szeretni; neki kell, hogy igaza legyen, mert másnak nem lehet; csak az a jó, amit ő talál ki. Azt nézi, hogy mi honnan ered, s nem azt, hogy igaz-e? Hataloméhes, kézben akarja tartani Istent: kézi vezérléssel irányítani. Istennek úgy kell táncolnia, ahogy az EGO fütyül. (pl. amikor azt tapasztaljuk, hogy imádkozom, de Isten nem hallgat meg – hamis az egónk önteltsége.)

Ha mélyebbre tekintünk, egy identitásréteggel lejjebb, ott megtaláljuk a valódi énünket, ami teljesen egyenlő az isteni lényeggel. Ez az a mélyréteg, ahonnan merítenünk kell: erőt, elengedni tudást. Itt ki tudunk békülni a valósággal ahelyett, hogy menekülnénk előle. Itt tudunk igazán szeretni. Itt tudjuk hordozni terheinket anélkül, hogy mindig mást vádolnánk. Itt nincs félelem, ami megbénít, vagy rossz döntéseket eredményez. Itt tudjuk feltenni azt a bölcs kérdést, hogy az élethelyzetem mire akar megtanítani engem?

Vajon mire akar jelenlegi helyzetem/problémám megtanítani?

Gyógyulás: Jézus elnémítja a hamis ego hangját ebben az emberben. Némulj el és menj ki belőle. A hamis én hangjának bennem is el kell némulnia ahhoz, hogy meghalljam azt a legbelső hangot, ami az Istené. Mert ott találok valódi szeretetkapcsolatra Istennel és önmagammal.

Vajon ebben a böjti időben melyik énemre hallgatok és melyiket táplálom magamban?

Kőrösi Krisztina