Lelkészválasztás

Lelkészünk 2020. augusztus 15-e óta látja el a szolgálatokat gyülekezetünkben. 2021. októberéig azonban, mint beosztott lelkész volt jelen Rostáné Piri Magda esperesasszony felügyeletével. Október 4-én sikeres parókusi alkalmassági vizsgát tett négy másik fiatallal együtt a püspöki hivatalban, mely által meghívható, választható és iktatható lett. A gyülekezet vezetése egyhangúan úgy döntött, szeretnék meghívni a lelkésznőt a nádasdi gyülekezetbe, így 2022. január 16-án a Nádasdi Evangélikus Egyházközség közgyűlése megválasztotta Tóth-Rosta Izabellát lelkészének.