Híreink

Lelkészválasztás

Lelkészünk 2020. augusztus 15-e óta látja el a szolgálatokat gyülekezetünkben. 2021. októberéig azonban, mint beosztott lelkész volt jelen Rostáné Piri Magda esperesasszony felügyeletével. Október 4-én sikeres parókusi alkalmassági vizsgát tett négy másik fiatallal együtt a püspöki hivatalban, mely által meghívható, választható és iktatható lett. A gyülekezet vezetése egyhangúan úgy döntött,...

Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ